آیا از خدمات ارائه شده توسط مجموعه روجا قدرت گیلان رضایت دارید؟
(90.90%) 10
عالی
(0%) 0
خوب
(0%) 0
متوسط
(9.090%) 1
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 11